Bestel
  • Beschrijving
  • Meer

NOKIA, 15.1437, 3.7V, Ampère, 355mA, DC-Jack, 3.51 x 0.95, Staat: Oplader 2ehands, nr: 16750035

Geen voedinskabel, zie categorie kabels
NOKIA, 15.1437, 3.7V, Ampère, 355mA, DC-Jack, 3.51 x 0.95, Staat: Oplader 2ehands, nr: 16750035
Oplader 2ehands, Fabrikant: NOKIA, Type: Telefoon, 15.1437, Output volt aangegeven: 3.7V, Output volt gemeten: 9.20V, Ampère: 355mA, Connector: DC-Jack, 3.51 x 0.95mm, Geen garantie Adapter is uitvoerig getest.